Upozornenie pre vstup na webové sídlo pre odbornú verejnosť

Upozornenie pre vstup na webovú stránku pre odbornú verejnosť

Na prístup na webovú stránku musíte patriť k odbornej verejnosti (t.j. osoby oprávnené predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky a osoby oprávnené vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky), pretože materiály obsiahnuté na webovej stránke sú určené špeciálne pre odborníkov.

Kliknutím na príslušné tlačidlo nižšie potvrďte, že patríte k odbornej verejnosti.